Ook bij de Feest4Daagse is het van belang dat we een paar dingen met elkaar afspreken. Hieronder vind je de huisregels. Deze staan ook vermeld bij de ingang op het Evenemententerrein. Bij het betreden van het terrein ga je automatisch akkoord met deze afspraken!

Ondergenoemde regels gelden voor zowel binnen in de tent als buiten op het evenemententerrein!

VERPLICHT:

Alle aanwijzingen van de crew en barpersoneel, die verband houden met deze huisregels, moeten direct opgevolgd worden. Klachten kunt u direct bij het bestuur melden.

Alcoholhoudende dranken worden niet verstrekt aan personen beneden de 18 jaar (geen bandje=geen drank).

U moet te allen tijde uw legitimatie kunnen tonen als u hier om wordt gevraagd door de crew of het barpersoneel.

Bij toegangscontrole dient u mee te werken.

Gevonden voorwerpen dient u bij de bar in te leveren.

Er kunnen  foto en video-opnames worden gemaakt tijdens dit evenement. Bij binnenkomst geven bezoekers stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te maken, verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.Op verzoek van

politie of justitie zullen deze beelden worden overhandigd.

Parkeren van fietsen en voertuigen is alleen toegestaan op de daarvoor ingerichte plekken.

Het is verboden eigendommen van de organisatie mee te nemen.

De organisatie heeft het recht, om in geval van overmacht, aanpassingen in het programma te doen.

Op het terrein zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

De organisatie danwel de vrijwilligers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.

VERBODEN:

Drugs te gebruiken of te verhandelen in en rondom de feesttent.

Wapens, of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

Diefstal of vernieling plegen.

Goederen te verhandelen of te helen.

Geweld te gebruiken of met geweld te dreigen.

Discriminerende opmerkingen maken.

Door woord of gebaar iemand seksueel te intimideren.

Beledigingen te uiten (aantasten van iemands eer en goede naam).

Open vuur te maken in en rondom de feesttent.

Vuurwerk af te steken in te rondom de feesttent.

Op tafels en banken te staan.

Podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen.

Zonder toestemming van de organisatie op en/of rondom het evenemententerrein handelswaren te verkopen en/of te koop aan te bieden of promotionele activiteiten te verrichten.

In de tent te roken, mocht u deze regel wel overtreden dan zullen de kosten van de eventuele boete van de VWA op u worden verhaald.

HET IS NIET TOEGESTAAN:

Eigen drank of etenswaren mee naar binnen te nemen.

Geluidsoverlast te veroorzaken in de directe omgeving van de feesttent.

DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD:

Als u onder invloed bent van alcohol of drugs.

Als u geen medewerking verleend bij controle op wapens en drugs!

Als u zich niet aan de huisregels houdt.

BIJ HET PLEGEN VAN MISDRIJVEN:

Wordt u aangehouden en worden er relevante goederen in beslag genomen

Wordt u overgedragen aan de politie

Doen we aangifte of dienen een klacht in

BIJ HET NIET NALEVEN VAN ONZE HUISREGELS:

Wordt u uit de feesttent verwijderd en zal u (eventueel) de toegang tot de tent en evenemententerrein worden ontzegd

Wordt bij huisvredebeuk de politie ingeschakeld.


De organisatie en het personeel wenst u een fijne avond!